کلمات مثبت و با عظمت

کلمات مثبت و با عظمت

زمان گذشته، رفته است و دیگر وجود ندارد.

آینده نیز هنوز نیامده است و وجود ندارد.

لحظه ی حال چنان به سرعت می گذرد که هیچ استمراری در خود ندارد.

حتی پیش از آن که گفته باشیم “اینک” لحظه ی حاضر از دست رفته است.

ما هرگز نمی توانیم به زمان حال دست یابیم پس از چه راهی میتوان گفت که وجود دارد؟

این بصیرت عرفانی راز آمیز نسبت به سرنوشت موهوم زمان، خود راهی است به سوی نظر اجمالی در وحدت خداوند که در ورای زمان وجود دارد.

زیرا خداوند هیچ گذشته و حال و آینده ای ندارد.

تنها ابدیت است و بس.

با رهایی خویشتن خویش از قید وهم زمان، راهی یافت می شود که از طریق آن می‌توانیم خدا را تجربه کنیم.


کلام و صوت : حمیدرضا علیزاده


مطالعه کنید
بدن سالم در اندیشه سالم