مرداد 1399

علائم کبد خراب
طب سنتی
writer

علائم کبد خراب

كك و مک و لک صورتجوش صورت و پشت کمر و روی بازوهاطعم دهان تلخ و بدمزه ست.يبوستغليظ بودن خون در موقع حجامت وخون دادنورم

ادامه »