مرکز مشاوره و طب سنتی یکتا

طب سنتی ایرانی

طب سنتی در جهان سابقه ای کهن و معنا دار دارد . این سابقه به چند هزار سال قبل بر میگردد و آثار آن در میان قبایل ملانزی در اقیانوس آرام و اقیانوس هند که در محاصره دو اقیانوس بوده اند و ارتباط با هیچ نقطه ای از جهان نداشته اند یافت شده است .

متصدیان طب سنتی در این قبایل شمن ها بوده اند  که همزمان رهبری آن قبایل را هم بر عهده داشته اند . طب سنتی در طی قرون متمادی به دست انسان های هوشمند و فرزانه رسیده است و با تجربه و آزمایش و فهرست برداری از آثار و ترکیبات متنوع گیاهان بومی خود ، به نتایج جدید دست یافته اند و آنرا به کمال رسانده اند .

طب سنتی ایرانی در میان همه اقوام از موقعیت ممتازی برخوردار بوده است چرا که با ظهور انسان های ممتاز همچون حکیم ابوعلی سینا و حکیم عطار نیشابوری صاحب مکتب شده و با در اختیار داشتن ذخایر غنی گیاهان دارویی ، طیف وسیعی از دارو های سنتی را توسعه داده که هیچ قومی تا کنون نتوانسته است به چنین پایه ای از دانش طب سنتی دست پیدا کند .

ناجی طب یکتا

مطب طب سنتی دکتر مرضیه خان احمدی

حجامت درمانی

مرکز طب سنتی و هالوتراپی یکتا با مجوز رسمی ، تحت نظر حکیم مجرب طب سنتی و ارائه خدمات طب سنتی

حجامت درمانی

طب سوزنی

طب سوزنی شامل جنبه های پزشکی دانش سنتی است که در طول نسل های مختلف در جوامع مختلف شکل گرفته است

طب سوزنی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor