پادکست صوتی سلامتی

فرآیندی به نام پیری وجود ندارد

مرکز طب سوزنی یکتا در خیابان پیروزی

تا مدتی پیش بر این تصور بودند که پیری امری کاملا طبیعی است و گریز از ان امکان پذیر نیست ولی امروزه با تحقیقات صورت گرفته متوجه شدند که فرایند پیری حاصل و زائیده تفکرات است و از ذهن ما سرچشمه می گیرد در واقع سن بیولوژیک افراد اصلا اهمیت

کلمات مثبت و با عظمت

کلمات مثبت و با عظمت

زمان گذشته، رفته است و دیگر وجود ندارد. آینده نیز هنوز نیامده است و وجود ندارد. لحظه ی حال چنان به سرعت می گذرد که هیچ استمراری در خود ندارد. حتی پیش از آن که گفته باشیم “اینک” لحظه ی حاضر از دست رفته است. ما هرگز نمی توانیم به

بدن سالم در اندیشه سالم

بدن سالم با اندیشه سالم

فقط به آرامی در باطن خویشتن محو شو، ناپدید شو…چقدر زیبا… صورت تو هنوز اینجا است، اما در باطن: هیچ‌کس… در باطن: پخته‌شده… اما به هیچ‌کس آن را نگو؛ فقط صلح در جهان و آن نور و سروری که از خویش نامرئی می‌درخشد باش. کلام و صوت : حمیدرضا علیزاده