سمیرا مهدوی

طب سوزنی مرکز یکتا برای من کاملا موثر بود و درد مفاصل رو که خیلی منو اذیت میکرد بکلی برطرف کرد

سمیرا مهدوی

تجزیه و تحلیل شرکت نگار