سمیه شاکر

من سالها بود که با مشکلات داخلی و قلبی زندگی میکردم ولی بعد از مشاوره و تحت نظر بودن تو مرکز طب سنتی یکتا واقعا احساس میکنم تموم شد .

سمیه شاکر

مدیر عامل شرکت زرین