محمد اصغری

من از بخش ماساژ درمانی مرکز یکتا استفاده کردم و باید بگم تجربه ای بی نظیر از ماساژ رو تو مرکز یکتا بدست آوردم ! درد کمری که چند سال بودم اذیت میکرد و کلی هزینه آزمایش و دکتر کرده بودم اینجا برطرف شد .

تشکر خدای یکتا !

محمد اصغری

مدیر شرکت حامد